Samorząd szkoły

OPIEKUNOWIE SAMORZĄDU
mgr Małgorzata Fabjańska
mgr Patrycja Łata

PRZEWODNICZĄCY SAMORZĄDU
Mateusz Oracz

ZASTĘPCA PRZEWODNICZĄCEGO
Kamila Waluśkiewicz

SEKRETARZ
Angelika Partyka

SKARBNIK
Mariola Koper