PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA EGZAMINU ÓSMOKLASISTY PODCZAS PANDEMII

Poniżej znajdziecie Państwo ważne informacje Dyrektora szkoły związane z procedurami bezpieczeństwa obowiązującymi podczas egzaminu ósmoklasisty w trakcie trwania pandemii COVID-19. 

⇓⇓⇓⇓⇓⇓⇓⇓⇓⇓

PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA EGZAMINU ÓSMOKLASISTY