“DZIESIĘCIU WSPANIAŁYCH” – ROK SZKOLNY 2018/2019

Hubert Adamczyk - klasa VI
Maja Adamczyk - klasa IV
Patrycja Adamus - klasa VIII
Julia Czyż - klasa III G
Kinga Czyż - klasa VI
Szymon Fabjański - klasa VII
Kamila Górska - klasa IV
Julia Halaba - klasa VII
Maja Halaba - klasa IV
Karolina Piętak - klasa VIII
Matylda Skóra - klasa V
Julita Trojanowska - klasa IV
Kamila Waluśkiewicz - klasa III G
Wanesa Wyrwisz - klasa VIII
Karolina Zaława - klasa IV