Projekty Unijne

W naszej szkole od początku roku szkolnego 2017/18 realizowany jest Projekt Unijny "Rozwijamy kompetencje kluczowe uczniów w Społecznej Szkole Podstawowej w Szczekocinach i Zespole Szkół Społecznych w Rokitnie". 

Projekt skierowany jest do 194 uczniów Zespołu Szkół Społecznych im. Jana Pawła II w Rokitnie oraz Społecznej Szkoły Podstawowej im. 8 Pułku Ułanów Księcia Józefa Poniatowskiego. Głównym celem projektu jest wzrost wiedzy i umiejętności uczniów w zakresie kompetencji kluczowych min. 80% uczniów: 156 uczniów ze szkół w gminie miejsko-wiejskiej Szczekociny w terminie od 01.09.2017 do 30.06.2019 roku poprzez realizację zajęć edukacyjnych rozwijających, wyrównawczych, indywidualizacji pracy, oraz podniesienie kompetencji zawodowych 27 nauczycieli. 

Korzyści wynikające z uczestnictwa w projekcie to m.in.:

 • rozwinięcie kompetencji kluczowych uczniów szkół objętych wsparciem,

 • rozwinięcie zainteresowań uczniów naukami matematyczno-przyrodniczymi,

 • pomoc uczniom z problemami edukacyjnymi poprzez zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze,

 • wyposażenie szkół objętych wsparciem w sprzęt i pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji zajęć w projekcie.

W ramach realizowanego projektu zostały przeprowadzone zajęcia z informatyki na temat "Grafika komputerowa w fotografii". W zajęciach wzięli udział uczniowie klas VI-VII (3 dziewczynki i 3 chłopców). Zajęcia rozpoczęły się w październiku 2017 roku a zakończyły w czerwcu 2018 r.

Korzyści wynikające z zajęć:

 • Nabycie przez uczniów umiejętności posługiwania się cyfrowym aparatem fotograficznym.
 • Rozwijanie zainteresowań kulturą i pięknem własnego regionu.
 • Rozwijanie inwencji, wyobraźni i wrażliwości poprzez własną aktywność twórczą.
 • Poszerzenie oferty zajęć pozalekcyjnych.
 • Planowanie pracy w zespole oraz indywidualnie.
 • Poznanie i stosowanie różnych technik wykonywania i obróbki zdjęć.
 • Zwracanie uwagi na jakość wykonywanej pracy.
 • Stosowanie zasad bezpiecznego posługiwania się sprzętem.

Proponowana edukacja pozwoliła zdobyć wiedzę i umiejętności zakresie fotografowania i technologii informatycznej. Wykształciła w uczniach świadomość, że szkoła jest miejscem przyjaznym, gdzie uczymy się i rozwijamy nasze pasje.

mgr Anna Niemczuk